banner (1)

Çalt ýöriteleşdirilen çözgüt

Haçan gerek bolsa, islän zadyňyz.

 • 24Sagatlar
  Bu habara hünärmen işgärler 24 sagadyň dowamynda jogap bererler.
 • 3Günler
  Custöriteleşdirilen önümleri nusga alyp, 3 günüň içinde iberip bolýar.
 • 1Dur
  Dizaýn we gämi önümleriniň giň toplumyny gözlemek üçin bir bitewi çözgüt.

Thehli jikme-jiklikler
BIR meýilnamada

Kategoriýa

Haýsy konteýner gözleýärsiňiz?

 • Krem bankalar Krem bankalar

  Krem bankalar

 • Krem çüýşesi Krem çüýşesi

  Krem çüýşesi

 • Krem çüýşesi Krem çüýşesi

  Krem çüýşesi

Durnukly

Durnukly
önümi ösdürmek

Gaýtadan işlenen çig maly ulanýan gaplary, şeýle hem birnäçe gezek ulanyp boljak gaplary işjeň ösdürýäris.

RONG gaplamak hakda

“RONG Packaging” kosmetiki gaplamalary we iň oňat materiallar bilen gaplary dizaýn etmekde we ýasamakda ýöriteleşen öndüriji.
Doly üpjünçilik zynjyry we tutuş önümçilik desgalarymyz bilen müşderilerimize ajaýyp hyzmat edip bileris.

Blog çeşmeleri

Elmydama täze ugurlar barada size habar berýäris.